Regionalne Centrum Wolontariatu w Lublinie

Nasze Centrum
   °Ludzie Centrum
   °Historia
Zostań Wolontariuszem
Pilne oferty pracy
Programy Centrum
   °Pierwszy krok na rynek pracy
   °Pomoc Uchodźcom
   °PO FIO 2009
   °Wolontariat w DSK
   °Gorący Patrol
   °MOST
   °Odzyskać Młodość
   °Wolontariat misyjny
   °Inny - nie znaczy obcy
   °Grygowa street
   °Wolontariat w OPS
Szkolenia
Szkolne Kluby Wolontariusza
Nasze publikacje
Wolontariat w regionie
Wspierają naszą działalność
Znajdź wolontariusza
   °Wskazówki dla osób indywidualnych
   °Wskazówki dla instytucji
Aktualności
Zamówienia publiczne 2012
Zamówienia publiczne 2011


 
  
  Dzień Uchodźcy w Lublinie 2012 | 2012-6-12

Występy tancerzy i wokalistów, spotkania z cudzoziemcami, zabawy dla dzieci – 17 czerwca Centrum Wolontariatu w Lublinie zaprasza na obchody Dnia Uchodźcy pod hasłem „Bądźmy razem w drodze”.
Wydarzenie rozpocznie się o godz. 14.00 na terenie przyszłego kompleksu Alchemia przy ul. Świętoduskiej. Jego zwieńczeniem będzie koncert Mariusza Migałki i zespołu Mr. Hyde. Mariusz Migałka to wykonawca, który wraz z Czeczenką Zairą, wykonał piosenkę „W drodze”, która powstała w ramach polsko-czeczeńskiego projektu.

Światowy Dzień Uchodźcy to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 roku, aby przypominać światu o losie uchodźców, ich prawach - i marzeniach. Święto uchodźcy ma pomóc obywatelom państw, gdzie trafili uchodźcy, bardziej otworzyć się na ich problemy ale też na bogactwo, jakie ze sobą przynoszą.

W Lublinie co roku obchody tego dnia przygotowuje Centrum Wolontariatu, przy którym działa program na rzecz uchodźców.

Według Konwencji Genewskiej z 1951 r. oraz Protokołu Nowojorskiego z 1967 r. uchodźcą jest osoba, która przebywa poza krajem swego pochodzenia i żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem we własnym kraju z powodu swojej rasy, religii, narodowości, poglądów politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej.

Światowy Dzień Uchodźcy
Lublin, 17 czerwca 2012

W programie
•          występ dziecięcego zespołu „Gwiazdy Czeczenii” oraz czeczeńskiego zespołu wokalnego,
•          koncert Mariusza Migałki i zespołu Mr. Hyde
•          animacje dla dzieci,
•          wystawa fotografii,
•          smaki ze świata,
•          gest solidarności z uchodźcami,
•          pokaz MMA


Centrum Wolontariatu w Lublinie to organizacja pozarządowa, której celem jest szeroko rozumiane niesienie pomocy potrzebującym: środowiskom i osobom indywidualnym. W ciągu ponaddziesięcioletniej działalności wolontariusze przygotowani przez Centrum działali na rzecz dzieci z zaniedbanych dzielnic i wychowanków świetlic, nieletnich, którzy weszli konflikt z prawem, bezdomnych, więźniów, pacjentów Kliniki Psychiatrycznej czy też powodzian.

Ważną część tej pracy stanowi zaangażowanie na rzecz uchodźców.
W lubelskim Ośrodku dla Cudzoziemców działa kilkudziesięcioosobowa grupa wolontariuszy, którzy każdego dnia dają nadzieję, pokazują, czym jest polska solidarność i ludzka gościnność. Budują świat przyjazny człowiekowi, który szuka bezpiecznego miejsca i schronienia. W pracy z dziećmi w świetlicy oraz z dorosłymi Wolontariusze ofiarują swój entuzjazm, pomysły i czas, a w zamian otrzymują prawdziwą radość z pracy na rzecz drugiego człowieka.
Wolontariusze prowadza także dziecięcy zespół kultury czeczeńskiej „Gwiazdy Czeczenii”, który występował podczas wielu ważnych wydarzeń w mieście i regionie.

Ważną część tej pracy stanowi zaangażowanie na rzecz uchodźców. W lubelskim Ośrodku dla Cudzoziemców działa kilkudziesięcioosobowa grupa wolontariuszy, którzy każdego dnia dają nadzieję, pokazują, czym jest polska solidarność i ludzka gościnność. Budują świat przyjazny człowiekowi, który szuka bezpiecznego miejsca i schronienia. W pracy z dziećmi w świetlicy oraz z dorosłymi Wolontariusze ofiarują swój entuzjazm, pomysły i czas, a w zamian otrzymują prawdziwą radość z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze prowadza także dziecięcy zespół kultury czeczeńskiej „Gwiazdy Czeczenii”, który występował podczas wielu ważnych wydarzeń w mieście i regionie.

Wolontariusze pracują także w ośrodkach dla cudzoziemców w Horbowie i Białej Podlaskiej. Swoją pomocą obejmują blisko 300 uchodźców.

Centrum Wolontariatu
Ul. Jezuicka 4
20-113 Lublin
Tel. 81 534 26 52
lublin@wolontariat.org.pl
www.uchodzcy.org.pl


 

Projekt "Razem – model wolontariatu na rzecz integracji uchodźców”
jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców,
budżetu państwa i środków własnych Centrum Wolontariatu.